Bibliography - Eat or not to eat - pregnancy

Banaszak-Żak B., Styl życia kobiet w okresie ciąży, “Zdrowie Publiczne” 2005, nr 115(2).
Bolesta M., Szostak - Węgierek D., Żywienie kobiet podczas ciąży. Aspekty praktyczne, “Żywienie Człowieka i Metabolizm” 2009,t.36, nr 4.
Conway R., Co jeść podczas ciąży, Wydawnictwo Espirit 2010.
Foodsafety.gov. Food Safety for Pregnant Women. FoodSafety.gov. https://www.foodsafety.gov/ risk/pregnant/index.html. Published August 23, 2009. Accessed June 1, 2019.
Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Jabłoński E., Wilczyński J., Produkty spożywcze naturalnym źródłem witamin dla kobiet w ciąży, “Ginekologia Polska” 2006, nr 3.
Jones C., Hudson R., Knight T., Eating for Pregnancy: Your Essential Month-by-Month Nutrition Guide and Cookbook Paperback – July 2, 2019
Kominiarek MA, Rajan P. Nutrition Recommendations in Pregnancy and Lactation. Medical Clin- ics of North America. 2016;100(6):1199-1215. doi:10.1016/j.mcna.2016.06.004.
Lang J., The Whole 9 Months: A Week-By-Week Pregnancy Nutrition Guide with Recipes for a Healthy Start Paperback – Illustrated, September 20, 2016
Lewandowska A., Healthy mama. Poradnik zdrowej mamy, Wydawnictwo Burda Media Polska 20017.
Makarowska Magdalena , Jedz pysznie i zdrowo w ciąży, Wydawnictwo Feeria 2013.
Mousa A, Naqash A, Lim S. Macronutrient and Micronutrient Intake during Pregnancy: An Over- view of Recent Evidence. Nutrients. 2019;11(2):443. doi:10.3390/nu11020443.
Murkoff H., Dieta przyszłej matki, Dom Wydawniczy Rebis 2015.
Nicole M., What to Eat When You're Pregnant: A Week-by-Week Guide to Support Your Health and Your Baby's Development, Paperback – June 9, 2015.
Shanti A., Nutrition During Pregnancy, Michigan Medicine University of Michigan 2019
Szostak-Węgierek Dorota, Cichocka Aleksandra, Żywienie kobiet w ciąży., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013.
UC Davis Health System, Healthy Eating During Pregnancy. Clinical Dietitians & Dietetic Interns, Food & Nutrition Services, UC Davis Medical Center (03/13)
Wielgoś M. (red.) “Bibioteka Ginekologia Praktyka”, t.9: Żywienie kobiet w ciąży, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 2013.
https://www.eatright.org/for-women .
https://www.cdc.gov/ pregnancy/during.html.
https://dietetycy.org.pl/wplyw-diety-przyszlej-matki-na-rozwoj-dziecka/
https://imid.med.pl/images/poradnik-zywienia-dla-kobiet-w-ciazy.pdf
https://www.zoztargowek.waw.pl/kwartalnik_strony/47/24-26.pdf
https://www.mjakmama24.pl/ciaza/dieta-i-suplementy/czy-w-ciazy-mozna-jesc-sushi-tak-aa-o6eT-oenc-GVf2.html
https://www.healthline.com/health/pregnancy/pineapple#is-pineapple-safe